dövrəsifət

dövrəsifət
sif. sifəti girdə; girdəsifət.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • dövrəvi — sif. Dövrə xassəsində, dövrə mahiyyətində, dövrə şəklində olan. Dövrəvi hərəkət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövrəmə — sif. Dövrə (dairə) şəklində; dairəvi. Ətrafına bir dövrəmə cızıq çəkib deyir: – Ayağını bu cızıqdan bayıra qoysan, özün bil! «M. N. lətif» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövrəli — sif. Çevrəsi geniş, ətrafı geniş. Bu yer çox dövrəli yerdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövrələyici — sif. Dövrəyə alan, dörd bir tərəfini tutan, mühasirəyə alan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köhnə — sif. <fars.> 1. Uzun müddət işlənməkdən dağılmış, xarab olmuş, yıpranmış, köhnəlmiş; nimdaş (yeni ziddi). Köhnə ayaqqabı. Köhnə palto. Köhnə araba. Köhnə stul. – Pişxidmətlər şüru etdilər Yusif Sərracın köhnə paltarını soyundurmağa və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dördyüzillik — sif. Dörd yüz ili tamam olmuş, üstündən dörd yüz il keçmiş, dörd yüz il sürən. Dördyüzillik dövr. // is. Dörd yüz illik bir dövr, dörd yüz il əvvəl olmuş bir hadisənin ildönümü. Füzulinin anadan olmasının dördyüzilliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • balaca — sif. 1. Həcmcə, boyca, ölçücə kiçik, xırda (böyük müqabili). Balaca barmaq. Balaca bina. Balaca otaq. Balaca qutu. Balaca adam. Balaca ağac. – Məcid indi torpaq payını almış və özünə balaca təsərrüfat düzəltmiş bir kəndli idi. B. T.. Məhəccər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağır — sif. 1. Böyük çəkisi, vəzni olan (yüngül ziddi). Ağır yük. Ağır daş. Ağır çamadan. – Ağır sandıq seçmə parçalarla dolu idi. M. C.. Küçələr izdihamla çalxanır; Yükü ağır bir gəminin ləngəri kimi. R. R.. // Sanballı. 2. Güclü, şiddətli, təsirli.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • altıaylıq — sif. 1. Altı ay, yarım il davam edən və ya davam etmiş. Altıaylıq hesabat. Altıaylıq bir dövr. Altıaylıq möhlət. Məsələnin altıaylıq bir tarixi var. 2. Yaşı altı ay olan, yarımillik. Altıaylıq uşaq. Altıaylıq buzov. 3. Altıaylıqda doğulmuş (uşaq) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • altıtarlalı — sif. k. t. Altı ildən bir dövr edən (əkin dəyişmə). Altıtarlalı təsərrüfat. Altıtarlalı əkin …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”